Úskalí vizionáře.


Být vizionářem zní docela podnikatelsky, až bych řekla vznešeně. Každopádně i tento typ člověka má své limity a úskalí, se kterými se potýká. A právě v tomto článku bych se ráda zaměřila na tuhle svou stránku kreativity a popsala Vám, s čím můžete, pokud jste nebo máte tento typ člověka v okolí, bojovat. 

Ve všech různých testech mi tento ty člověka vychází. Vždy mě to potěšilo avšak zároveň s tím mi vyskakovaly otázky. 

To je super, ale jak ty nápady zrealizovat?

Často se potýkám s problémem, že nápady v mé hlavě plynou rychle, ale horší je jim dát tu reálnou podobu. Představit si nápady v konkrétních obrysech a v konkrétních případech. 

I když v mé mysli neexistují hranice představivosti, alespoň ne ty, které si nastavím/e sami, v tom reálném světě už hranice jsou a na ty často narážím. Důležitá je v tomto bodě disciplína a vytrvalost v hledání takových řešení, které můj sen zrealizují. To může být často náročné, jelikož vizionář nemusí domyslet všechny možné apekty situací. 

I přesto, že vidím ve všem potenciál a možnost k růstu, často to vedlo k pocitům vyhoření, jelikož jsem nápady nedokázala zrealizovat.

Proto je lepší, aby měl vizionář k sobě člověka, který je více racionální a pomůže dát nápadnům konkrétnost a jasnost.

Mně v tomto pomohl koučink, jelikož prakticky zaměřené otázky mě vedly k odpovezní si toho, co potřebuju proto, abych se ve svých snech posunula k reálným cílům. 

Díky tomu Vám mohu  nabídnout koučink i já.

kontakt pro objednání: autentickydenik@gmail.com

Komentáře