SEBEÚCTA *3: 5 svobod Virginie SatirovéV dnešním článku bych Vám ráda představila 5 osvobozujících myšlenek, které V. Satirová prezentuje ve svých pracích. Hlavními znaky vysoké sebeúcty je totiž svoboda vyjadřování se. Svoboda říkat, co chceme a jak se cítíme. Nečekat na druhé až nám to povolí nebo hůř. Odsouhlasí. Nebo znáte to, když si říkáte: "Nemůžu se takto cítít!" Všechny tyto limity, kdy nevidíme realitu (tedy to, co reálně vidímě a slyšíme, cítíme) jsou základem sebeodsuzování. Limity a pravidla jsou nám předávány v dětství a my se jich neustále držíme a myslíme si, že je to tak správně. Osvoboďte se. 

Tuto svobodu musíme dopřát i druhým lidem, uznejme naši rozdílnost mezi lidmi. Nejsme každý stejný, máme jiné zkušenosti se životem a jiné zázemí výchovy. Naše vysoká sebeúcta, která uznává samu sebe takovovou jaká je, může přijímat i ostatní takové, jací jsou. Samozřejmě v souladu s vymezením si osobních hranic. Pokud nám někdo dělá něco, co pro nás není komfortní, máme svobodu to říct a případně odejít. 5 svobod Virginie Satirové


Svoboda vidět a slyšet to, co je přítomno,

namísto toho, co by mělo být vidět a slyšet nebo bylo či bude vidět a slyšet.

Svoboda říkat to, co cítíme nebo myslíme,

namísto toho, co bychom říkat nebo vidět měli.

Svoboda se cítit tak, jak se cítíme,

namísto toho, jak bychom se cítit měli.

Svoboda žádat to co chceme,

namísto stálého očekávání něčího povolení.

Svoboda brát na sebe riziko,

namísto toho být pořád jen v bezpečí nerozhoupané loďky.


Většinou neříkáme a necítíme to, co chceme, protože se snažíme ochránit sami sebe. Ale je to opravdu potřeba? Jste v nějakém nebezpečí při tom, když chcete někomu vyjádřit lásku či obavu?  Rozlišujte v jakém kontextu (situaci a okolnostech) se právě nacházíte. Většinou jste v bezpečí.
 Objevujte to, na če Vám na sobě záleží a milujte to, co jste :) 


Poznámka
Pokud se v těchto korona dobách necítíte bezpečně volejte Linku důvěry (na odkazu najdete všechny možné druhy Linek ). Na Lince důvěry musí všichni pracovníci dodržet mlčenlivost, takže co jim řeknete zůstane jen mezi Vámi. Nebo přímo na online terapii: https://tymosia.cz/faq  

Komentáře