OSOBNÍ HRANICE *5: Konflikt a jeho 3 strategie řešení a dvě východiska z konfliktu


Během toho, co pro Vás připravuji brožurku, která uzavře měsíční téma osobních hranic, jsem se rozhodla napsat článek o konfliktech. Toto téma mě napadlo zejména proto, že vnímám, že vymezování si osobních hranic může být doprovázeno často konflikty. Pojďme se tedy podívat na to, jak lze konflikt zvládat a jak naše vnímání konfliktu narušuje jeho řešení. 

Za prvé si sami pro sebe řekněte. Jak vnímám konflikt? 

Poté čtěte dál. 

Já třeba vnímám konflikt jako:

problém, rozpor, hádka, vztek, vyslovení potřeb, pojemnování pocitů, úleva, východisko,...

Všimněte si, že možná všichni ze začátku vnímáme konflikt jako negativní. Když budeme pokračovat v brainstormingu dál, zjistíme, že konflikt má i své světlé stránky. Třeba nám pomůže konečně říct to, co jsme vždy chtěli nebo si s protější stranou můžeme pojmenovat, co je zdrojem problémů a říci si východiska. Co však konflikt přinese vždy je INFORMACE. A to buď o nás samotných, a nebo o těch druhých. Konflikt totiž prozradí - bez filtru - jak lidé reagují v krizových situacích. A to je přece jedno velké plus, protože člověk hned ví, co od těch lidí může čekat a co čekat také od sebe a načem může třeba pracovat. Proto bychom se neměli bát do kofnliktu vstupovat. Většinou nás posune dál v řešení naší situace. Jak to vidíte vy? 

Možná by bylo dobré ještě vědět, jak lidé mohou zvládat konflikty. Literatura představuje tyto tipy startegií, jak zvládat konflikt:

ÚNIK:

Člověk, který využívá tuto strategii často ani neřekne, že je někde problém. Nejde to na něm ani poznat. Časem však jedinec vybouchne a řekne i to, co nechce. Myslíte si, že dělat, že jsem v pořádku a že mi nevadí, co se kolem mě děje, se vyplatí? 

SOUPEŘENÍ:

Tomuto člověku nezáleží ani tak na vztahu s druhým jedincem jak na výskedku řešené situace. Chce po druhých lidech většinou ústupky a umí si pro ně dobře argumentovat.

Tip: Těmto lidem je dobré ukazovat i nevýhody těchto argumentů. Ty nevýhody, které pro Vás z toho plynou. Budete muset totiž hledat nové řešení.

PŘIZPŮSOBENÍ SE:

Tento jedinec sice řekne, co mu vadí, ale stejně se nakonec přizpůsobí druhé straně i přes svoje hranice. Záleží mu totiž víc na vztahu s druhým člověkem než na výsledku řešení situace. 

***

KOMPROMIS:

Neboli WIN- WIN? No ani ne. Každá strana totiž musela snížit své nároky na řešení situace. Jenomže stalo se někdy, že to bylo opravdu 100% vyrovnané? Přece i když se rozdělíte i o jablko jen zřídka kdy se stane, že ho budete mít půl a půl. Když si to zvážíte, zjistítte, že někdo má víc a někdo míň. 

DOHODA:

Neboli WIN WIN. Jedinci totiž přijdou s novým řešení situace. Místo toho, aby se dělili o jedno, díky brainstormingu přijdou na nové nápady řešení, ale hlavně spolupracují spolu na tom. Proto je to výhra pro obě strany. Má totiž více možných řešení a je na výběr. 


Tak co, s jakými lidmi se často v konfliktu potkáváte? Soupeřivými/ přizpůsobivými/únikavými? Dejte vědět do komentářů. Pro další tipy a rady mě sleduj na instagramu, kde denně přispívám random příspěvky, které se ti mohou hodit. Hledejte mě jako autenticky_denik

Komentáře