Příspěvky

NEJNOVĚJŠÍ BROŽURA

Jak a proč zpomalit? 10 tipů...

Obrázek
Dnešní doba je náročná. Všichni od sebe navzájem něco očekáváme. Často také sami od sebe. Chceme mít pořád víc a víc, ale možná zapomínáme, co je podstatné. My a naše zdraví, a to nejen to fyzické, ale i psychické.  Jako možná alternativa k výše popsanému, se mi jeví zpomalení . Je čas nahlédnout do sebe.  Možná už Vás napadají myšlenky, že na to nemáte čas nebo teď není TA vhodná doba. Na to mám dva argumenty , které jsem se naučila na tyto myšlenky používat.  Prvním z nich je, že prevence je základ. Můžu si myslet, že zrovna mně se to nestane, že zrovna já nevyhořím ze své pracovní pozice, nebo můžu začít už těď s prevencí a mít jistotu, že se mi to určitě nestane.  Druhým argumentem je, že jakmile si myslím, že mám málo času pro sebe, věnuji si ho o hodinu víc . Tohle jsem se naučila v jogové praxi a musím říct, že se mi toto pravidlo zatím vždy vyplatilo.  Ale proč je to důležité?  Jak jsem nastínila, čas věnovaný nám samým a následné zpomalení má jistě pozitivní účinky na naše zdr

NÁVYK *2: Jak zvládáte stresové situace?

Obrázek
To, jak zvládáte stresové situace je návyk. Občas s klienty v dlouhodobější spolupráci přijdeme na to, že se nemohou posunout z místa, alepsoň do té doby, dokud nezmění nějaký návyk.  V koučovacím rozhovoru tento návyk pojmenujeme, rozebereme na konkrétní části a pracujeme na novém návyku , který je pro cíl koučovaného výhodnější.  Při práci s návykem musíme být všichni velmi trpěliví. Jde o to, že ten špatný návyk jsme budovali třeba i 10 let, proto nemůžeme po sobě chtít, že ho perfektně změníme za dvě až tři sezení. Je to práce s trpělivostí, disciplínou a odhodláním změnit návyky staré ve prospěch nových.  Způsob zvládání stresových situací velmi ovlivňuje náš další osobní vývoj. Stres je velmi závažný problém, a proto je dobré si vytvořit takové návyky, které nám pomohou se uvolnit, ale zároveň jsou pro naše tělo zdravé a smysluplné .  Co Vás napadá, že je vhodný způsob relaxace? Jak často relaxujete? Dáváte svému relaxu prioritu? Tohle jsou základní otázky, ale pokud si na ně u